Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 432/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oddala skargę. B. J. wniosła...

II FSK 1135/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. G...
w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...

II SA/Ke 195/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

w Busku-Zdroju na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2019r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
listopada 2018r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju wyjaśnił, że powyższy sprzeciw należy potraktować jako wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji...

I SA/Gl 886/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...]. nr [...] ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków...

I SA/Gd 1444/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

A. z siedzibą w S. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w z dnia 29 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 4 lipca 2011 r. w części ustalającej dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego oznaczonego kodem CN...

III SA/Wa 1894/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-01

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
[...] maja 2010 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w W. utrzymał w mocy decyzję własną nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Gd 431/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...
postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na odzysk odpadów oddala skargę. B. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Ol 883/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-04

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
26 lipca 2010 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynął wniosek Spółki A z siedzibą w W. o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia...

II SA/Kr 1490/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-15

Odwoławczego w [...] z dnia 11 września 2017 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział...
: [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Z. z dnia 25 września 2007 r. (znak: [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości...

VII SA/Wa 1696/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
w mocy ww. decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że ww. decyzją Wojewoda odmówił stwierdzenia, na wniosek P W, nieważności...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100