Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 216/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego oddala skargę Zaskarżoną przez J. M. (zwanego dalej...
Odwoławcze, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 18 września 2019 r nr [...], [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wydanej...

III SA/Po 445/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-22

[...] marca 2022r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu oddala skargę Starosta decyzją...
i nr [...] i tablice rejestracyjne nr [...]., M.Z. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika 7 stycznia 2019 r. zwróciła się do Starosty o stwierdzenie nieważności decyzji...

III SA/Łd 469/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-03

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. bg. Decyzją z dnia [...], wydaną...
postępowania o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji z dnia [...], wydanej z upoważnienia Zarządu Miasta Ł. przez Zastępcę Dyrektora Delegatury Ł. w sprawie ustalenia...

I OW 217/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 216/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 218/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 215/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OSK 932/09 - Wyrok NSA z 2010-04-30

[...] października 2008r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi...
[...] października 2008 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] września 2008 r., wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SA/Kr 1347/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-19

. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] 2013r. nr [...] o skierowaniu P. C...
, że dobrze sformułował swój wniosek i należało prowadzić postępowanie zarówno w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] 2013r. nr [...], jak i stwierdzenia...

III SA/Kr 1348/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-19

. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] 2013r. nr [...] o skierowaniu P. C...
, że dobrze sformułował swój wniosek i należało prowadzić postępowanie zarówno w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] 2013r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100