Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 713/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

., Wielka Brytania na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej...
[...] września 2009 roku odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2006 roku utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy...

II GSK 199/12 - Wyrok NSA z 2013-05-24

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od E. W. na rzecz Prezesa Głównego Urzędu Miar 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów...
. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar (dalej: Prezes GUM) z dnia [...] stycznia 2010 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej zatwierdzenia...

VI SA/Wa 354/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wadę...
swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] września 2011 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...], wydanej...

VI SA/Wa 2125/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-26

Ministra Transportu z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 2004 r. w części dotyczącej...
. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję tego organu z dnia [...] sierpnia 2006 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Transportowego Dozoru Technicznego z dnia...

VI SA/Wa 349/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie jakości produktu...
rozpoznanie sprawy, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] września 2011 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2007 r., znak...

VI SA/Wa 346/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-17

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] i nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi...
Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] września 2011 r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 898/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

się przed WIJHARS w B., znak sprawy: [...] do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego w przedmiocie załatwienia wniosków o stwierdzenie nieważności...
, że wynik postępowań administracyjnych o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] oraz decyzji nr [...] jest zagadnieniem wstępnym, od którego uzależnione...

VI SA/Wa 353/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę P. J...
-Spożywczych z dnia [...] września 2011 r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia...

VI SA/Wa 351/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją...
rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] września 2011 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] wydanej...

II GSK 39/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

.; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od P. J. o na rzecz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno...
odwoławczy) z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie jakości produktu., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym...
1   Następne >   +2   +5   +10   75