Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 649/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-05

we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania...
- K. Ł., o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] r., nr [...], wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza W., Sekretarza Gminy, którą ustalono...

II SA/Wr 183/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia...
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji tego Kolegium z dnia 15 listopada 2007r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia 20...

II SA/Gd 432/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oddala skargę. B. J. wniosła...

II SA/Gd 431/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...
postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na odzysk odpadów oddala skargę. B. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Gd 433/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
2019 r., nr [..], o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. sygn. akt [..] umarzającego postępowanie...

II SA/Łd 447/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz strony skarżącej: A Spółki jawnej...
[...] roku, nr [...], po rozpoznaniu wniosku A Spółki Jawnej D. G., J. G., uchyliło własną wcześniejszą decyzję z dnia [...], nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta...

II SA/Wr 184/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia 18 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji...
tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia 29...

II SA/Ke 561/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 maja 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oddala skargę...
, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 26 marca 2014 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 26 kwietnia 2013 r. znak: [...] odmawiającej...

III OSK 186/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej administracyjna karę pieniężną za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazywania odebranych...

II SA/Sz 339/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-04

. 1925) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zezwolenia W. K. na wycięcie drzew...
rosnących na działce nr [...] położonej w obrębie C., Z uzasadnienia decyzji wynika, że w dniu [...] r. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powołanej wyżej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100