Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 3228/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
zakończonej decyzją Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] maja 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] lutego 2007 r...

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

Spółki A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
z 2013 r., poz. 267 ze zm.),zwanej dalej 'K.p.a.', w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa A. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. z dnia...

II SA/Rz 1236/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-21

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności I. uchyla zaskarżone postanowienie...
. nr [...] wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższe...

II SA/Kr 1101/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-08

. z dnia 8 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Wnioskiem z dnia 29 maja 2009 r...
. skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. M.W. domagał się stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K., z dnia [...] kwietnia 2006 r., znak...

II SA/Op 244/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-20

Odwoławczego w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie przywrócenia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (dalej też SKO) z dnia 12 kwietnia 2018 r., nr [...], mocą której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji SKO w Opolu z dnia...

II SA/Lu 680/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia...
swoją poprzednią decyzję z dnia [...]., znak: [...]2005 odmawiającą stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...]., znak: [...]dotyczącej umorzenia postępowania...

II SA/Ke 125/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-24

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy O. znak: [...] z dnia [...] nakazującej M. F. przywrócenie do stanu poprzedniego...

II SA/Bd 1241/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-04

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
. U. z 2017 r. poz. 1257 - dalej powoływana jako K.p.a.) odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...]., Jak wynika z uzasadnienia...

VII SA/Wa 1171/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją...
w [...] decyzją z dnia [...] listopada 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku J. P., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2012 r., udzielającej B...

IV SA/Wa 1213/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku J. H., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] z dnia [...] września 2017 r...
., nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...]kwietnia 2013 r., nr [...], o umorzeniu postepowania w sprawie nałożenia na [...] S.A. Oddział...
1   Następne >   +2   +5   +10   100