Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Wr 214/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej...
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., Skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej opisanego...

III SA/Wr 213/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...
podstaw wymiaru skarżącemu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej opisanego rozstrzygnięcia...

III SA/Wr 212/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...
społecznymi (emerytalnym, rentowym i wypadkowym) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., Skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej opisanego...

III SA/Wr 159/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do zwrotu kwoty z tytułu przekroczenia wyższej kwoty granicznej przychodu postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia...
[...] lutego 2013 r. skarżący wniósł skargę na opisaną w osnowie decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającą wszczęcia postępowania, w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SA/Wr 212/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-16

stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej...
decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej...

III SA/Wr 213/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-15

stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania...
decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej...

III SA/Wr 214/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, wniosku skarżącego o wstrzymanie...
postanowienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...

III SAB/Wr 15/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-27

p.p.s.a., wezwał Sąd 'do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem' i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego. Zdaniem...
, bowiem w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania...

III SAB/Wr 16/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-10

, wezwał Sąd 'do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem', stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz niezgodności z prawem...
po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu...

III SO/Wr 7/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-10

', stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz niezgodności z prawem orzeczenia. Ponadto zdaniem skarżącego, postępowanie przed Sądem powinno zostać...
należy, że przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie przewidują możliwości stwierdzenia przez wojewódzki sąd administracyjny nieważności zapadłych...
1   Następne >   2