Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

VIII SA/Wa 1209/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-25

Okręgowej w R. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy...
. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; zwana dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej...

VIII SA/Wa 1008/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

, a stwierdzenie nieważności decyzji nie może nastąpić z uwagi na upływ 10 lat od jej ogłoszenia., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podstawę wszczęcia postępowania stanowił...
do wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału [...] Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2003 r. nadającej ww. osobie tytuł...

VIII SA/Wa 1007/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

, a stwierdzenie nieważności decyzji nie może nastąpić z uwagi na upływ 10 lat od jej ogłoszenia., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podstawę wszczęcia postępowania...
o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału [...] Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2003 r. nadającej ww. osobie tytuł zawodowy licencjata...

VIII SA/Wa 1212/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Prokuratury Okręgowej w [...] na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej...

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 'A' w K. oddala skargę. K.W. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona skarżąca') zainicjowała...
uchwały wydane przez Radę Wydziału jako organ pierwszej instancji (z dnia [...]r. i z dnia [...]r.) zostały objęte przez Skarżącą wnioskami o stwierdzenie nieważności...

VIII SA/Wa 1207/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

w R. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; zwana dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji...

VIII SA/Wa 1009/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

,, a stwierdzenie nieważności decyzji nie może nastąpić z uwagi na upływ 10 lat od jej ogłoszenia., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podstawę wszczęcia postępowania stanowił...
, stanowiącą podstawę stwierdzenia nieważności decyzji. W tej sytuacji stwierdzić należy, że decyzja wydana została z naruszeniem prawa lecz z powodu upływu 10 lat od daty...

VIII SA/Wa 1204/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Rektora [...] w [...] z dnia [...]maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
administracyjnego (Dz. U., z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału Nauczycielskiego...

VIII SA/Wa 1208/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata...
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej...

VIII SA/Wa 767/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

Okręgowej w R. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł...
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.') orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału...
1   Następne >   +2   +5   +10   100