Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 482/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego K. z dnia [...] r., Nr 2328 wydaną na podstawie art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
z dnia [...] r. Nr [...] Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K., po rozpatrzeniu wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w C...

II OSK 901/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

[...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 7...
., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych...

IV SAB/Wr 39/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w O. Nr [...] z dnia...
prawomocnego wyroku. S. G. wnioskiem z dnia [...] r. wystąpił do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia...

II OSK 1615/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

2000 r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2000 r. oraz umarzającą...
z dnia [...] października 2000 r. Nr [...] Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach po rozpatrzeniu wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojskowego...

II SA/Wa 1137/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

[...] maja 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej - oddala skargę - S. G., pełniący...
nie odwołał się, przez co uzyskało ono przymiot ostateczności., W dniu [...] S.G. wystąpił do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 440/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
.), zaś swoją legitymację do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności, wywodzi z art. 28 k.p.a., Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w W. decyzją z dnia [...] lipca...

II SA/Wa 1392/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

5 września 2002 r., po rozpoznaniu skargi Z.P. na bezczynność Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w G. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydał wyrok...
, którym:, 1) nakazał Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w G. wydanie orzeczenia w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] listopada 1984 r. nr [...] i z dnia...

II SA/Wr 972/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-09

Wojskowego we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji RKU w G. J. z dnia [...]r. o powołaniu M. P. do służby wojskowej I. stwierdza...
nieważności decyzji Rejonowego Komendanta Uzupełnień w G. J. z dnia [...]r. w sprawie powołania do zasadniczej służby wojskowej, odmówiono stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 119/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Komisji Lekarskiej z dnia [...] października 2008 r. (bez numeru) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie niezdolności do zawodowej służby...
lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 133, poz. 1422 ze zm.), odmówiła stwierdzenia nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] czerwca 2008...

II SA/Wa 2372/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

Wewnętrznych z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o zdolności do służby - oddala skargę - Orzeczeniem z dnia...
stwierdzenie nieważności kwestionowanego orzeczenia na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Decyzją nr [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., wydaną na podstawie art. 156 § 1 pkt 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   54