Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 9/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-01

Sąd Administracyjnego w Łodzi skargę z 30 sierpnia 2020 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji...
wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu została przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego do [...] Urzędu Wojewódzkiego w Ł. 4...

II SO/Łd 10/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-01

Sąd Administracyjnego w Łodzi skargę z 30 sierpnia 2020 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji...
wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu została przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego do [...] Urzędu Wojewódzkiego w Ł. 4...

II SO/Łd 11/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-01

Sąd Administracyjnego w Łodzi skargę z 30 sierpnia 2020 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji...
wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu została przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego do [...] Urzędu Wojewódzkiego w Ł. 4...

II SO/Łd 12/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-01

Sąd Administracyjnego w Łodzi skargę z 30 sierpnia 2020 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji...
wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu została przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego do [...] Urzędu Wojewódzkiego w Ł. 4...

II SO/Łd 3/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-02

(trzy tysiące) złotych za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności §4 uchwały Rady...
stwierdzenia nieważności § 4 uchwały nr [...] Rady Miasta Z. z dnia [...] w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta...

II SO/Łd 13/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-12

przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości...
' - za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu., W uzasadnieniu wniosku B. P...

III SO/Łd 2/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-04

administracji wskazał, że w dniu (...) K. K. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. [...] w Ł. o odmowie nadania...
, której stwierdzenia nieważności domaga się strona była przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który prawomocnym wyrokiem z dnia 20 września...

I SO/Łd 1/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-14

w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji odmawiającej...

III SO/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-28

w bezczynności. Ponadto organ administracji wskazał, że nie bez znaczenia dla oceny złożonej skargi pozostaje fakt, iż decyzja, której stwierdzenia nieważności domaga się strona...
o oddalenie wniosku jako niezasadnego i pozbawionego podstaw prawnych. Uzasadniając organ administracji wskazał, że w dniu 10 lipca 2015 r. K K wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie...

II SO/Łd 10/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-15

195/11 ze skargi J. D. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji...
stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji administracyjnych. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Wa 195/11., Na rozprawie w dniu 13 września...
1   Następne >   2