Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

3/II SA 4473/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-22

, że jest ona dotknięta wadą określoną w art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa, skutkującą stwierdzeniem nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie...
decyzji do osoby nie będącej stroną postępowania jest więc przesłanką stwierdzenia nieważności takiej decyzji, wymienioną w art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa. W niniejszej sprawie...

II SAB/Wa 120/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-04

lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Oznacza to, że sąd może odmówić uwzględnienia żądania skarżącego wtedy, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem...
nieważności zaskarżonego aktu lub stanowiące przyczynę wznowienia postępowania przed organem administracji publicznej., W ocenie Sądu cofnięcie skargi w niniejszej...

II SO/Wa 65/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-04

Obrony Narodowej z dnia [...] września 2012 r. nr [...] wydane w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Obrony Narodowej nr [...] postanawia: ustanowić dla B.P....

II SA/Wa 2033/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

zastosował art. 119 pkt 1 cytowanej ustawy., Jednocześnie należy wskazać, iż Sąd nie stwierdził w sprawie wystąpienia przesłanek stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji...
., Stąd też wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzeniu, że decyzje wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, Sąd...

II SA/Wa 2001/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-22

którego została wydana decyzja., Stąd też wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzeniu, że decyzje wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę...
do wznowienia postępowania, Sąd zastosował art. 119 pkt 1 cytowanej ustawy., Jednocześnie należy wskazać, iż Sąd nie stwierdził w sprawie wystąpienia przesłanek stwierdzenia...

II SA/Wa 1998/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

którego została wydana decyzja., Stąd też wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzeniu, że decyzje wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę...
do wznowienia postępowania, Sąd zastosował art. 119 pkt 1 cytowanej ustawy., Jednocześnie należy wskazać, iż Sąd nie stwierdził w sprawie wystąpienia przesłanek stwierdzenia...

II SA/Wa 2032/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

postępowania, Sąd zastosował art. 119 pkt 1 cytowanej ustawy., Jednocześnie należy wskazać, iż Sąd nie stwierdził w sprawie wystąpienia przesłanek stwierdzenia nieważności...
wydana decyzja., Stąd też wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzeniu, że decyzje wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia...

II SA/Wa 2030/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

którego została wydana decyzja., Stąd też wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzeniu, że decyzje wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę...
do wznowienia postępowania, Sąd zastosował art. 119 pkt 1 cytowanej ustawy., Jednocześnie należy wskazać, iż Sąd nie stwierdził w sprawie wystąpienia przesłanek stwierdzenia...

II SA/Wa 1913/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

, że Sąd nie stwierdził wystąpienia, w sprawie przesłanek stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji, o których mowa w art. 156 § 1 k.p.a....
i stwierdzeniu, że decyzje wydane zostały, z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, Sąd zastosował art. 119 pkt 1 P.p.s.a. Wskazania przy tym wymaga...

II SA/Wa 1914/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-22

przy tym wymaga, że Sąd nie stwierdził wystąpienia, w sprawie przesłanek stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji, o których mowa w art. 156 § 1...
i stwierdzeniu, że decyzje wydane zostały, z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, Sąd zastosował art. 119 pkt 1 P.p.s.a. Wskazania...
1   Następne >   +2   +5   9