Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 101/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie wydania pozwolenia...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie wydania pozwolenia na broń palną bojową., Wyrok ten został wydany...

II SA/Wa 484/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-20

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przeznaczeniu broni palnej gazowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
., reprezentowany przez B. K., wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. W uzasadnieniu wniosku wskazano...

II OSK 1588/16 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od W.K. na rzecz Komendanta...
pozwolenie na broń palną sportową., Wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji wniósł skarżący., Komendant Główny Policji decyzją z dnia [...] lipca 2015 r. utrzymał...

II SA/Wa 473/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie wydania...
[...] czerwca 2010 r. nr [...] odmawiającej wznowienia postępowania administracyjnego w wyżej opisanej sprawie, skarżący L. i M. B. wnieśli jednocześnie o stwierdzenie nieważności...

II OSK 426/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia [...] maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności 1. uchyla...
postępowania o stwierdzenie nieważności - uchylił zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2018 r. Spółka [...] wystąpiła...

II SA/Wa 22/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

2014 r. sygn. akt II OSK 2819/12, oddalił skargę kasacyjną., Następnie skarżący A. K. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia...
§ 1 i art. 158 § 1 oraz art. 268a k.p.a., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...]., We wniosku...

VI SA/Wa 1969/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23

z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków...
w [...], wpłynął wniosek K. C., na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 oraz art. 159 § 1 k.p.a., o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia...

II OSK 398/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Policji z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę...
Policji z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Powyższe...

II SA/Wa 2192/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-11

[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską oddala skargę Decyzją z dnia [...] września...
., poz. 267 ze zm.), dalej: 'K.p.a.', utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 866/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-23

Policji z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Komendanta...
postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności swojej decyzji z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...]., Dnia [...] marca 2006 r. Komendant Główny Policji...
1   Następne >   +2   +5   +10   91