Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

II SA/Ke 546/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-24

. Z., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy z dnia [...], orzekającej o przekazaniu we władanie Spółki 'A' w S., z przeznaczeniem...

I SA/Wa 1750/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] września 2016 r., nr [...], po rozpatrzeniu...
I o stwierdzeniu nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody K. z dnia [...] października 1991 r., nr [...] w części, w jakiej decyzja ta dotyczy udziału [...] w prawie...

I OSK 3472/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Państwa z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 18 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 3548/14...
jako działka nr [...] o pow. 718 m². Decyzja stała się ostateczna i weszła do obrotu prawnego., Po rozpatrzeniu wniosku R. D. oraz wniosku K. Ł. o stwierdzenie nieważności ww...

I OSK 2197/14 - Wyrok NSA z 2016-06-17

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd Wojewódzki wskazał, że zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2013 r...

I SA/Wa 1233/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-30

postanowienie własne z dnia [...] lutego 2006 r., nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku A. B. o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji...
w ewidencji gruntów w obrębie [...] Miasta K. jako działki o numerach: [...] do czasu rozpatrzenia wniosku A. B. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu...

I SA/Wa 2505/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-14

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] znak: [...] Minister Administracji i Cyfryzacji utrzymał w mocy...
k.p.a., wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] znak: [...] stwierdzającej nabycie przez Gminę [...] z mocy prawa...

I SA/Wa 1481/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] września 1991 r., nr [...], stwierdzającej nabycie przez Miasto N. z mocy prawa...
nieruchomości. Organ dodał, że decyzja komunalizacyjna Wojewody [...] nie została zaskarżona i stała się prawomocna., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji...

I SA/Wa 1485/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] lipca 1992 r., nr [...], stwierdzającej nabycie przez Miasto N. z mocy prawa...
. Organ dodał, że decyzja komunalizacyjna Wojewody [...] nie została zaskarżona i stała się prawomocna., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji...

I SA/Wa 1483/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Nowosądeckiego z [...] lipca 1992 r., nr [...], stwierdzającej nabycie przez Miasto N. z mocy prawa...
nieruchomości. Organ dodał, że decyzja komunalizacyjna Wojewody [...] nie została zaskarżona i stała się prawomocna., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji...

I SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] lipca 1992r., nr [...], stwierdzającej nabycie przez Miasto N. z mocy prawa, nieodpłatnie...
. Organ dodał, że decyzja komunalizacyjna Wojewody [...] nie została zaskarżona i stała się prawomocna., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100