Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

Regionalnego ARiMR w P. z [...] lipca 2009r. Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...
w imieniu rolnika profesjonalny pełnomocnik wystąpił w oparciu o art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

V SA/Wa 2044/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] z [...] maja 2009r. oraz poprzedzającej ja decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

I SA/Rz 292/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 r. nr RR-XIII.1511.11.2015/01 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi Uniwersytetu...
wystąpił do Zarządu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 czerwca 2015 r. zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu stwierdził, że ww...

I GSK 290/20 - Wyrok NSA z 2020-06-24

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
I instancji., Wnioskodawczyni, nie złożyła skargi od ww. rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego., Następnie strona złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

V SA/Wa 2025/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2018 r. nr (...)o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora P. Oddziału...

V SA/Wa 4832/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie...
wniosek o stwierdzenie nieważności (należy podać przynajmniej numery i daty wydania tych decyzji)., Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r...

V SA/Wa 456/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. (dalej: 'Dyrektor ARiMR...
od rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego., Następnie, w wyniku rozpatrzenia wniosku Strony o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach...

V SA/Wa 3351/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... października 2016 r., nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez K. B...
:, Wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2016 r., Strona wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Ł. Oddziału Regionalnego...

V SA/Wa 1054/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

Wsi z dnia ... kwietnia 2018 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi J. D. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
. nr ... odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr ... z dnia ... maja 2012 r. o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych...

III SA/Gl 876/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-08

[...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego...
. nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wniosku Fundacji 'A' (dalej jako 'Fundacja' lub 'skarżąca') o stwierdzenie nieważności decyzji Śląskiego Centrum...
1   Następne >   +2   +5   +10   100