Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Gl 1179/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-09

własną decyzję z dnia [...] roku, nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia...
.) wystąpił do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (dalej GIKS) o stwierdzenie nieważności w/w decyzji DUKS z dnia [...] roku. Jako podstawę stwierdzenia nieważności...

III SA/Wa 1302/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

Skarbowej z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej w zakresie...
US) z dnia [...] lutego 2019 r., W punkcie 6 przedmiotowego zażalenia Skarżąca wniosła o 'Stwierdzenie nieważności Indywidualnej Interpretacji Podatkowej z dnia 20...

III SA/Wa 2445/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku...
dalej Naczelnikiem US) z dnia 28 lutego 2019 r. W punkcie 6 przedmiotowego zażalenia Skarżąca wniosła o 'Stwierdzenie nieważności Indywidualnej Interpretacji Podatkowej...

II FSK 1579/10 - Wyrok NSA z 2012-02-24

Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2009 r. nr PD II 4117/90/09/IS/43508 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pisemnej interpretacji...
) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego., 2. W uzasadnieniu wyroku WSA we Wrocławiu...

I SA/Wr 448/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-30

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 12 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego interpretacji...
Kolegium Odwoławczego w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 12 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...

I FSK 1411/15 - Wyrok NSA z 2017-06-13

nieuprawnione zastosowanie w niniejszej sprawie oraz stwierdzenie nieważności wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi a podpisanej przez Naczelnika Wydziału D. F...
. indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w sytuacji gdy przepisy te nie dają Sądowi prawa do stwierdzenia w oparciu o nie nieważności wydanej interpretacji;, - art. 14b...

III SA/Wa 1234/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

lub jego poprzednika prawnego. Stwierdzenie nieważności spowodowało/spowoduje usunięcie z obrotu prawnego wadliwej czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy kredytu...
faktycznie otrzymanego kredytu., W przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd skutki prawne na gruncie cywilnym występują ex tunc (wstecz), a więc od momentu zawarcia...

I SA/Kr 1217/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-24

oświadczył, że wstrzymuje się z jej zapłatą na skutek tego, że podmiot trzeci złożył pozew o stwierdzenie nieważności wspomnianej umowy sprzedaży nieruchomości. Na wniosek...
tego podmiotu trzeciego, Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 11 maja 2010r. stwierdził nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. W wyniku stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży...

II FSK 3155/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

., - art. 134 § 2 p.p.s.a. poprzez wydanie orzeczenia na niekorzyść Skarżącej, pomimo, że Sąd nie stwierdził naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności...
, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Przytoczona regulacja prawna nie jest adekwatna do zaskarżonych...

II FSK 669/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

, że wstrzymuje się z jej zapłatą na skutek tego, że podmiot trzeci złożył pozew o stwierdzenie nieważności wspomnianej umowy sprzedaży nieruchomości. Na wniosek tego podmiotu...
trzeciego, Sąd Okręgowy w K. w wyroku z dnia 11 maja 2010 r. stwierdził nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. W wyniku stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży...
1   Następne >   +2   +5   +10   100