Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wr 859/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-19

[...] Nr [...] o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wskazał, że B. S. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie...
swoich żądań. W odpowiedzi strona wniosła o stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu z dnia [...] oraz z dnia [...]., Wobec tego, że obie decyzje...

IV SA/Wr 25/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...
[...] września 2011 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej - orzeczenia Głównej Komisji Weryfikacyjnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z dnia...

IV SA/Po 984/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-21

Represjonowanych w Warszawie z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich...
postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej i stwierdzenia nieważności. W związku z powyższym wezwano wnioskodawczynię do określenia, w jakim trybie żąda...

II SA/Kr 431/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-11-19

1. Przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji /art. 157 par. 1 Kpa/ może być wyłącznie to, czy w danej sprawie wystąpiła któraś z przesłanek nieważności...
decyzji wymienionych w art. 156 par. 1 Kpa. Rozstrzygnięcie decyzji kończącej takie postępowanie może polegać na stwierdzeniu nieważności decyzji, odmowie stwierdzenia...

IV SA/Wr 348/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania...
. W związku w tym przepisem zażądała stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej odmawiającej przyznania jej uprawnień kombatanckich, wskazując, iż decyzja została wydana...

II SA/Rz 835/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-18

. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- Decyzją z dnia [...] czerwca...
stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] kwietnia 2009 r., Nr [...] o pozbawieniu A. H. uprawnień...

II OSK 1212/07 - Wyrok NSA z 2008-10-17

i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot. odmowy przyznania...
na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] października 2006 r. o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...

V SA/Wa 650/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-03

r. Akty te zdaniem strony wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa oraz bez podstawy prawnej co odpowiada stwierdzeniu ich nieważności zgodnie z art. 156 § 1, pkt. 2...
z [...] .11.2003 r. Końcowo strona podkreśliła, że celem jej wystąpienia jest stwierdzenie nieważności wnioskowanych aktów administracyjnych., W piśmie z 11 lutego 2005 r...

II SA/Bk 66/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-21

z [...] grudnia 2012 r. wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji pozbawiającej W. M. (dalej również jako skarżący...
. na ww. rozstrzygnięcie (wyrok z 28 czerwca 2011 r. II SA/Bk 246/11)., W piśmie z 1 lutego 2012 r. skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji...

IV SA/Wr 375/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich...
administracji zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 listopada 2006 r. Nr [....] o przyznaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100