Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1. uchyla...
- Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o stwierdzenie nieważności wyżej powołanej decyzji Prezesa URTiP z dnia [...] listopada 2005 r., zwanej dalej decyzją...

VI SA/Wa 1963/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1...
Komunikacji Elektronicznej (dalej 'Prezes UKE') z [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

VI SA/Wa 1036/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-28

[...]stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rezerwacji częstotliwości oddala skargę...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UKE z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] zmieniającej warunki rezerwacji częstotliwości 95,6 MHz dokonanej na rzecz: P...

VI SA/Wa 967/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej warunki rezerwacji częstotliwości oddala skargę...
z [...] lipca 2012 r., którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UKE z [...] lipca 2010 r., dotyczącej rezerwacji częstotliwości...

VI SA/Wa 1034/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rezerwacji częstotliwości oddala skargę Zaskarżonym...
., którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UKE z [...] lipca 2010 r., dotyczącej rezerwacji częstotliwości [...] MHz...

VI SA/Wa 1035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rezerwacji częstotliwości oddala skargę Zaskarżonym...
r., którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UKE z [...] lipca 2010 r., dotyczącej rezerwacji częstotliwości [...] MHz...

VI SA/Wa 1703/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-19

postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji o przydziale i sposobie wykorzystania częstotliwości postanawia: odmówić Pt. S. A. z siedzibą...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty /Prezesa URTiP/ z dnia [...] listopada 2005r...

VI SA/Wa 1704/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-29

zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia [...] grudnia 2006r. umarzającą wszczęte z urzędu postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Telekomunikacji...
jako bezprzedmiotowe prowadzone przez siebie z urzędu postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] listopada 2005r. Decyzja ta została doręczona P. S.A. dnia 7 maja...

VI SA/Wa 2359/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-25

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną...
stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej obowiązek dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej P. S.A. - odrzucono...

VI SA/Wa 1703/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-06

w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...
[...] lipca 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa URTiP z dnia [...] listopada 2005...
1   Następne >   +2   +5   +10   100