Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 514/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-18

Kolegium Odwoławczego we W., z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego stwierdzenia nieważności, postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą...

IV SA/Wr 515/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-18

Kolegium Odwoławcze we W., z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie odmawiające...
stwierdzenia nieważności, postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą...

IV SA/Wr 522/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

we W., z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności...
, postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej, w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego...

IV SA/Wr 755/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie, stwierdzenia nieważności decyzji, którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku okresowego...

IV SA/Wr 757/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie, stwierdzenia nieważności decyzji, którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego...

IV SA/Wr 756/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie, stwierdzenia nieważności decyzji, którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego...

IV SA/Wr 75/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-20

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia...
w swej treści, m.in., żądanie stwierdzenia nieważności w/w decyzji Kolegium z dnia 29 października 2012r. z powołaniem się na przepis art. 156 § 1 pkt 1 i 2, w związku...

II SA/Łd 202/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej dodatek do zasiłku rodzinnego uchyla...
. wpłynęło pismo Centrum Świadczeń Socjalnych w Ł. z dnia 8 lutego 2019 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. w trybie art. 156 § 1 pkt 2...

IV SA/Wr 519/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie...
odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą...

II SA/Bd 746/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-17

[...] w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zmiany...
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze. zm.) - dalej 'k.p.a.', odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Nr [...] z dnia [...] marca 2017 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100