Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 'A' w K. oddala skargę. K.W. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona skarżąca') zainicjowała...
uchwały wydane przez Radę Wydziału jako organ pierwszej instancji (z dnia [...]r. i z dnia [...]r.) zostały objęte przez Skarżącą wnioskami o stwierdzenie nieważności...

IV SAB/Po 86/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-21

Odwoławczego w [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. zobowiązać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] do rozpatrzenia wniosku...
I. W. z dnia [...] kwietnia 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza [...] z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...], 2. stwierdza, że bezczynność...

VII SAB/Wa 117/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

nieważności decyzji I. stwierdza bezczynność Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...
w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody [...] (dalej: 'Wojewoda') w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem skarżącego z [...] stycznia 2020 r. o stwierdzenie nieważności...

IV SAB/Wr 269/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-21

Odwoławczego we W. w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku...
instancji., Pismem z dnia 10 lipca 2014 r. skarżący złożył w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we W. wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej opisanej decyzji z dnia 30...

IV SAB/Wr 268/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-21

Odwoławczego we W. w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku...
o stwierdzenie nieważności wyżej opisanej decyzji z dnia [...] stycznia 2013 r., Pismem z dnia 29 września 2014 r. skarżący wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

VII SAB/Wa 24/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

Budowlanego w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę H. T. H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność...
i przewlekłość postępowania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozpoznaniu jej wniosku z [...] lutego 2017 r. o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego...

III SAB/Łd 40/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

ze skargi Z. G. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych...
w Ł. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...]. nr [...]., Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł...

IV SAB/Wa 393/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w W. do rozpatrzenia wniosku z dnia [...] sierpnia 2013 roku w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta W. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 roku w ciągu miesiąca...

II SAB/Bk 27/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-01

Do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji znajduje zastosowanie przepis art. 61 „a” ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na wycięcie drzew bez naliczania opłaty 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. do rozpoznania w terminie miesiąca...

IV SAB/Wr 112/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-24

. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Rejonowego Policji w J. G. z dnia [...] kwietnia...
, Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. nawiązując do swojego wniosku z dnia 10 marca 2016r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Rejonowego Policji w J. G...
1   Następne >   +2   +5   +10   100