Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 2531/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych skutków prawnych' w związku z czym...
, której przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest 'istotną wadą skutkującą nieważnością uchwały'., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...

II OSK 2553/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

Miasta [...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego...
uchwał podjętych w czasie, zanim doszło do stwierdzenia nieważności. W szczególności nie można tracić z pola widzenia faktu, że w czasie gdy podejmowana była zaskarżona...

II OSK 2554/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała...
wniósł o stwierdzenie, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa., Sąd pierwszej instancji przyjął, że '(o) ile niewątpliwym jest, że stwierdzenie nieważności...

II OSK 2555/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych...
uchwały na sesji, której przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest 'istotną wadą skutkującą nieważnością uchwały'., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie...

II OSK 2556/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych...
o stwierdzenie, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa., Sąd pierwszej instancji przyjął, że '(o) ile niewątpliwym jest, że stwierdzenie nieważności uchwały...

II SA/Wa 798/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-14

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. stwierdzających nieważność uchwał...
. Warszawy o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22 uchwał Rady m. st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. i wstrzymał ich wykonanie...

II SA/Wa 1100/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady m. W. z dnia [...] kwietnia 2007 r., stwierdzających nieważność uchwał Rady...
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), zawiadomił Radę m. W. o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22...

II SA/Wa 1472/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Lekarskiej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju - oddala skargę...
Wojskowej Komisji Lekarskiej, którą odmówiono stwierdzenia nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ż. nr [...] z dnia [...] o niezdolności H. G...

III SA/Wr 84/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-30

Powiatu T. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...]Rady Powiatu T. z dnia [...] r...
nr Nr [...] z dnia [...] listopada 2015 r. stwierdzono nieważność wyboru Starosty Powiatu T., wobec czego zasadne było także stwierdzenie nieważności wybory Członka Zarządy Powiatu - S...

II SA/Wa 1037/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

przez Prezydenta Miasta [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę...
z 2016 r. poz. 446) stwierdził nieważność uchwały nr [...] Rady [...] z dnia [...] marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy [...]., W organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100