Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 1202/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego...
Odwoławcze w Koszalinie, decyzją z dnia [...] listopada 2010r. odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Kierownika...

II SA/Sz 254/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu...
[...] (sygn. [...]) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] nr [...] z dnia...

II SA/Op 584/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-19

października 2021 r., nr SKO.40.1395.2021.gr w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oddala skargę...
: Kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez B. S. i Z. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. (dalej: Burmistrz) z 28 sierpnia 2017 r...

I OSK 706/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej przebieg...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej przebieg granicy nieruchomości., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Kierownik Wydziału...

II SA/Op 327/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-03

z dnia 12 października 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej przebieg granicy nieruchomości...
z 30 czerwca 2016 r., nr [...], o odmowie wszczęcia, na wniosek skarżących, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji...

II SA/Rz 120/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-28

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- Decyzją z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności...

III SA/Kr 1273/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-22

Odwoławczego z dnia 19 lipca 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Samorządowe Kolegium...
[...], o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego nr [...] z dnia 23 czerwca 1997 r. o rozgraniczeniu nieruchomości...

I OSK 2626/14 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 kwietnia...
z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wójt Gminy Łużna w dniu...

II SA/Rz 1134/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej...
Kolegium Odwoławcze ,decyzją z dnia [...] stycznia 2005 roku [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta. Kolejną decyzją z [...] marca 2005 roku [...] wydaną...

II SA/Rz 876/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję . Samorządowe Kolegium...
postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zwana dalej w skrócie k.p.a. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100