Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1172/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, w pkt 1. uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje SKO w Warszawie z dnia [...] marca 2015 r...

II SA/Po 982/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-06

Odwoławczego w K. z dnia [...] września 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego...
. Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] [nr [...]] z dnia...

II SA/Bk 595/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-08

2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
. (zwane dalej SKO), po rozpatrzeniu żądania Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. [...], [...], [...], [...], [...] o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z dnia...

II SA/Po 31/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr. [...] w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] wyjaśniającego wątpliwości, co do treści decyzji...

II SA/Sz 1013/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-24

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr SKO.[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakończonej decyzją odmawiającą stwierdzenia nieważności...
Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] r. Nr[...] , po rozpatrzeniu wniosku - odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] r...

II SA/Po 32/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr. [...] w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...], zmieniającego postanowienie Prezydenta Miasta P...

II OSK 1117/18 - Wyrok NSA z 2019-04-04

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
') nr [...] z dnia [...] 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, uchylił...

II SA/Bd 1379/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2014r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
Kolegium Odwoławczego we [...] wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na podstawie...

II SA/Bk 596/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Samorządowego...
), po rozpoznaniu wniosku Projekt N. Spółki z o.o. w B.(zwanej dalej Spółką) orzekło o stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy Prezydenta Miasta B...

II SA/Rz 1166/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-20

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- II SA/Rz 1166/17, U z a s...
. Nr [...], umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego., Z jej uzasadnienia i akt administracyjnych sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100