Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SA/Wa 2610/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. G.K., o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora...

II OSK 50/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27

2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały skargę oddalił., Jak wynika z uzasadnienia wyroku Prezydium Naczelnej Rady...

II GSK 951/09 - Wyrok NSA z 2010-11-26

[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów...
[...] lipca 2008 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

VI SA/Wa 95/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

stwierdzenia nieważności decyzji o zmianie podmiotu odpowiedzialnego dla produktu leczniczego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezesa...
wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zmiany podmiotu odpowiedzialnego...

VI SA/Wa 97/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

stwierdzenia nieważności decyzji o zmianie podmiotu odpowiedzialnego dla produktu leczniczego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezesa...
wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zmiany podmiotu odpowiedzialnego...

VII SA/Wa 1542/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

Ministra Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku J. K. - Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia...

VI SA/Wa 1977/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Głównego...
. Spółka Jawna z siedzibą w K. wnioskiem ponowne rozpatrzenie sprawy decyzję tego samego organu z [...] października 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 1976/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Głównego Inspektora...
ponowne rozpatrzenie sprawy decyzję tego samego organu z [...] października 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora...

II OSK 135/12 - Wyrok NSA z 2013-05-17

Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1...
Opieki Zdrowotnej w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

VII SA/Wa 2639/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

w S. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności skargę...
sprawy zakończonej postanowieniem Ministra Zdrowia z dnia [...] sierpnia 2013 r., znak: [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100