Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-21

., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...]., W uzasadnieniu...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...], lipca 2011 r., na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

III SA/Lu 505/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...]., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny...
także żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...] na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29...

III SA/Łd 31/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-27

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia...
. i U. S., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ł., a dokonanego pod numerem...

III SA/Lu 616/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
odpowiedzialnością w K., utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] kwietnia 2013 r., Nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Gd 2188/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-28

Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji może być skierowana do podmiotu, który był uprawniony do żądania wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji., Decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji, podjętą na skutek żądania podmiotu, który nie jest stroną...

II GSK 1047/14 - Wyrok NSA z 2016-01-20

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od 'P' Spółki z o.o....
[...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji przyjął następujący stan sprawy...

III SA/Kr 610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-28

postanowieniami z dnia [...] 2011 r. nr: 1. [....]; 2. [...] po rozpatrzeniu wniosków A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2008 r. nr: 1...
. [...], zawierających: 1. powyżej 18% alkoholu; 2. do 4,5% alkoholu oraz piwa - odmówiło wszczęcia postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji - na podstawie art. 61a...

V SA/Wa 2201/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

., utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... marca 2016 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w C. z dnia ... sierpnia...
. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej 'O.p.'), wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w C. nr ... z dnia ... sierpnia 2015 r., które wg Strony...

III SA/Lu 506/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala...
stało się orzekanie o cofnięciu rejestracji., Od powyższej decyzji spółka P. [...] wniosła odwołanie. W odwołaniu zawarto m.in. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

III SA/Gl 357/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Samorządowe...
rozpatrzenie sprawy, utrzymało w mocy własne postanowienia z [...] r., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty C...
1   Następne >   +2   +5   +10   100