Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 600 X

I SA 1678/99 - Wyrok NSA z 2000-11-29

1999r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiających przyznania spadkobiercom K. P. prawa własności czasowej do gruntu przy ulicy...
[...] w Warszawie oddala skargę. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast decyzją z [...] lutego 1999 r. Nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Ministerstwa Gospodarki...