Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 2531/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych skutków prawnych' w związku z czym...
, której przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest 'istotną wadą skutkującą nieważnością uchwały'., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...

II OSK 2553/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

Miasta [...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego...
uchwał podjętych w czasie, zanim doszło do stwierdzenia nieważności. W szczególności nie można tracić z pola widzenia faktu, że w czasie gdy podejmowana była zaskarżona...

II OSK 2554/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała...
wniósł o stwierdzenie, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa., Sąd pierwszej instancji przyjął, że '(o) ile niewątpliwym jest, że stwierdzenie nieważności...

II OSK 2555/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych...
uchwały na sesji, której przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest 'istotną wadą skutkującą nieważnością uchwały'., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie...

II OSK 2556/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych...
o stwierdzenie, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa., Sąd pierwszej instancji przyjął, że '(o) ile niewątpliwym jest, że stwierdzenie nieważności uchwały...

II OSK 2215/15 - Wyrok NSA z 2017-06-13

. 28 ust. 1 u.p.z.p. organ wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w powyższym zakresie., W uzasadnieniu skargi organ nadzoru szczegółowo i wyczerpująco opisał powody...
, które przemawiały za stwierdzeniem nieważności ww. uchwały we wskazanym zakresie., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Udanin wniosła o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd...

III SA/Gl 505/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-15

) w zw. z art. 93 ust. 1 u.s.g. RIO domagało się stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej...
na uwzględnienie w całości, bowiem zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności., Zgodnie z art. 1 § 1 i 2...

II OSK 499/08 - Wyrok NSA z 2008-10-08

ze zm.), o stwierdzenie jej nieważności 'w części dotyczącej trybu postępowania' wymaganego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r...
. Ponadto, z ostrożności procesowej wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części tj. w § 1 ust. 2 w zakresie jakim obejmuje działki nr [...]-[...], położone...

II SA/Op 529/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-28

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały 'w części...
o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części tj. w § 1 ust. 2 w zakresie jakim obejmuje działki nr 511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517, 518/3, położone w Polskiej...

III SA/Gl 504/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

Obrachunkowa domagała się stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 19 ust. 2...
, bowiem zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności., Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100