Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 1335/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

r. o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 czerwca 2015r. (znak: [...]) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - postanowiło odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Kr 119/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-29

., znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. W wyniku rozpatrzenia wniosku Z. N. z dnia 4 maja 2012 r...
Odwoławczego o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Burmistrza [...] z dnia [...] października 2014 r., znak [...], Po rozpatrzeniu ww. wniosku Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Kr 218/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-24

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 czerwca 2015 r. (znak: [...]) stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza...
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 listopada 2018 r. (znak: [...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wa 388/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-24

[...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dostępu do informacji publicznej oddala skargę Minister Sprawiedliwości, decyzją...
nr [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., na podstawie art. 158 § 1 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 24 grudnia 2007 r. o stwierdzenie nieważności...

II SA/Łd 4/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej udostępnienia informacji...
z dnia 19 lipca 2017 r. i z dnia 11 sierpnia 2017 r., J.G. wystąpił o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji, która - w jego przekonaniu - jest bezprzedmiotowa i została...

II SA/Kr 141/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-07

publicznej., W dniu 7 sierpnia 2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęło podanie M. G., w którym domagała się ona stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 kwietnia 2017 r., z uwagi na brak po stronie wnioskodawcy...

I OSK 1022/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

. na postanowienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa Naczelnego Sądu...
. na postanowienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa NSA z dnia [...], uchylił zaskarżone...

II SAB/Lu 410/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-28

na wspomniane postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r., W dniu 31 maja 2017 r. (data nadania na kopercie) skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności postanowień...
:, Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania podlega odrzuceniu., Po pierwsze, ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

II SAB/Kr 101/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-16

Odwoławczego w N. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
załatwienia sprawy z wniosku skarżącego z dnia 20 października 2014 roku o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta R. z dnia 22 września 2014 roku znak...

II SAB/Kr 102/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-20

października 2014 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza z dnia 22 września 2014 r. znak: [...] o odmowie udostępnienia wnioskodawczyni informacji publicznej...
do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności, jak również o orzeczenie, że bezczynność Kolegium Odwoławczego w [...] w przedmiocie załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100