Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] orzekającej o częściowej zmianie decyzji Kierownika...
jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] , 2. stwierdzić nieważność...

I OW 217/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 216/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 218/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 215/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

II OW 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

sprawy z wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu D...
do załatwienia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. nr [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu D., gmina B...

I OW 247/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku C.G. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia [...] października 1969 r. nr [...] o odmowie...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia [...] czerwca 1969 r., nr [...] w przedmiocie oddania w użytkowanie wieczyste...

II OW 81/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

Kolegium Odwoławczym w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzających projekt scalenia gruntów postanawia: na podstawie art. 187 ustawy z dnia...
1 k.p.a. właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia winno nastąpić wyłącznie w oparciu o zasady określone w art. 17 k.p.a. w związku...

II OW 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody K. z dnia [...] maja 1995 r. nr [...] postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium...
rozpatrzenia wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] maja 1995 r., nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie...

II OW 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów postanawia: wskazać Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ...
właściwy do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia [...] stycznia 1985 r. VS Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
1   Następne >   +2   +5   +10   82