Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 214/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-25

'W.' spółka z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
zakresie utrzymał ją w mocy. Spółka nie skorzystała z przysługującego jej prawa wniesienia skargi., Następnie Spółka wystąpiła o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji...

II SA/Wa 285/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uposażenia zasadniczego - oddala skargę - Minister...
[...] października 2013 r. [...]o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji personalnej Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r...

II GSK 74/13 - Wyrok NSA z 2014-03-04

postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy - stosownie do art. 157 § 2 w zw. z art. 156 § 1 pkt...
na jego bezprzedmiotowość, wynikającą z przesłanki podmiotowej., 2. W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy z powodu wad z art...

II SA/Ke 561/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 maja 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oddala skargę...
, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 26 marca 2014 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 26 kwietnia 2013 r. znak: [...] odmawiającej...

VII SA/Wa 2697/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-11

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę...
Budowlanego z dnia [...].08.2013 r., Nr [...], znak: [...], który po rozpatrzeniu wniosku P. R., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II FSK 2623/12 - Wyrok NSA z 2014-11-18

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 1) oddala...
. z dnia 9 marca 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., Sąd...

III SA/Wa 1237/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
') od decyzji DIS z dnia [...] października 2013 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia...

III SA/Wa 1238/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
: 'Skarżącymi') od decyzji DIS z dnia [...] października 2013 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia...

II OSK 983/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, skargę oddalił., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...

IV SA/Wr 75/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-20

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia...
w swej treści, m.in., żądanie stwierdzenia nieważności w/w decyzji Kolegium z dnia 29 października 2012r. z powołaniem się na przepis art. 156 § 1 pkt 1 i 2, w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100