Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 733/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
. , nr [...], w której organ ten utrzymał w mocy swoją decyzję wydaną w pierwszej instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

III SA/Wa 2062/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną...
[...] lutego 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2001 r. i poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia...

I SA/Go 735/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] sierpnia 1994 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości...

I SA/Go 734/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1995 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1995., Jak wynika z akt, stan...

I OSK 449/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2007...
z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oraz orzekł...

I OSK 1066/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] sierpnia 1995r. nr [...] Kierownika Urzędu Rejonowego...
Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] odmawiającą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w L...

III SA/Po 180/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia opłaty...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...], nr [...]., W uzasadnieniu wskazano, że powyższą decyzją z dnia [...] Burmistrz Miasta i Gminy ustalił L...

II SA/Kr 813/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-10

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - skargę oddala - W dniu [...].1982 r. Naczelnik Dzielnicy [...] orzekł o przejęciu...
odszkodowanie w kwocie [...] zł., W dniu [...].1990 r. A. M. i A. G. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, zarzucając wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Go 732/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

i M.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1996 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1996 w kwocie...

III SA/Gl 1446/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług (odmowy stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
własną decyzję wydaną w pierwszej instancji dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100