Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 649/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-05

we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania...
- K. Ł., o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] r., nr [...], wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza W., Sekretarza Gminy, którą ustalono...

VII SA/Wa 2963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r., znak: [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydium [...] Wydziału Społeczno...
[...] listopada 2014 r., o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r. znak: [...]. Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r...

I SA/Po 213/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-22

w K. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. W dniu [...] kwietnia...
2019 r., D. K. i J. K. (dalej: podatnicy, skarżący), zwrócili się do Urzędu Gminy w K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy i Miasta K. z dnia...

III SA/Kr 216/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego oddala skargę Zaskarżoną przez J. M. (zwanego dalej...
Odwoławcze, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 18 września 2019 r nr [...], [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wydanej...

II SA/Gd 432/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oddala skargę. B. J. wniosła...

II SA/Gd 431/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...
postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na odzysk odpadów oddala skargę. B. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Gd 433/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
2019 r., nr [..], o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. sygn. akt [..] umarzającego postępowanie...

VIII SA/Wa 243/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Skarbowej w [...] z dnia [...]marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej w [...] (dalej: 'Dyrektor IC') nr [...]z [...] kwietnia 2012 r. w przedmiocie...

VIII SA/Wa 240/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Skarbowej w [...] z dnia [...]marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej w [...] (dalej: 'Dyrektor IC') nr [...] z [...] maja 2012 r. w przedmiocie...

VIII SA/Wa 241/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Skarbowej w [...] z dnia [...]marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej w [...] (dalej: 'Dyrektor IC') nr [...] z [...] kwietnia 2012 r. w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100