Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1862/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-29

Kontroli Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej...
z dnia [...] kwietnia 2009r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia...

V SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

Regionalnego ARiMR w P. z [...] lipca 2009r. Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...
w imieniu rolnika profesjonalny pełnomocnik wystąpił w oparciu o art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

II SA/Wr 183/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia...
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji tego Kolegium z dnia 15 listopada 2007r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia 20...

I SA/Po 1115/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-23

[...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne...
miesiące 2002 r. oddala skargę /-/R. Wiatrowski /-/W. Zygmont /-/K. Nikodem M. P. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 stycznia 2008 r...

II SA/Wr 184/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia 18 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji...
tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia 29...

I SA/Łd 604/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-13

stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007 r. oddala skargę. I SA/Łd 604/10, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Ł. z dnia [...] r. ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2007., W uzasadnieniu...

I SA/Łd 603/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-13

stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2005 r. oddala skargę. I SA/Łd 603/10, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Ł. z dnia [...] r. ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2005...

V SA/Wa 214/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

Społecznej z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odpowiedzialności...
o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...].10.1994 r. ZUS pismem z dnia [...] listopada 1999 r. odmówił merytorycznego rozpoznania wniosku wskazując, że właściwym...

I OSK 825/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

lutego 1958 r. odpowiadający przesłance określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. i skutkuje stwierdzeniem nieważności orzeczenia o przejściu przedsiębiorstwa na własność państwa...
Wsi z dnia (...) września 2009r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej punktu 1 i 3 i oddala skargę, 2...

III SA/Łd 469/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-03

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. bg. Decyzją z dnia [...], wydaną...
postępowania o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji z dnia [...], wydanej z upoważnienia Zarządu Miasta Ł. przez Zastępcę Dyrektora Delegatury Ł. w sprawie ustalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100