Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1202/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego...
Odwoławcze w Koszalinie, decyzją z dnia [...] listopada 2010r. odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Kierownika...

I OPS 2/12 - Uchwała NSA z 2012-11-13

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą wydano inną przedmiotowo zależną decyzję, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej...
) uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy stwierdzenie nieważności decyzji, na której oparto inną decyzję zależną, jest podstawą stwierdzenia nieważności tej decyzji...

III SA/Kr 523/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2008r. znak [...] umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...
oddalił skargę S. T. oraz M. T., Pismem z dnia 22 stycznia 2007r. S. T. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności w.w decyzji...

II SA/Bd 988/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
nr [...],[...],[...] i nr [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...], na skutek wniosku L. D., odmówiło stwierdzenia nieważności...

I SA/Ke 1/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-02-02

[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...
w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z [...]., nr [...], którym odmówiono A. M. O. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

II SA/Wa 985/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia...
2011 r., znak: [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października 2006 r. nr [...] wraz z postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r...

I SA/Po 441/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-27

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wysokości zobowiązania...
., nr [...], jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu odmówił stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 349/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

w Krakowie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Kraków-Śródmieście z dnia 20...
się dopiero w dniu 27 kwietnia 1990 r. Jednocześnie w dniu 16 czerwca 1990 r. J. S., złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Podniesiono, że pomimo upływu...

I SA/Po 442/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-27

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wysokości zobowiązania...
naruszeniem prawa., Decyzją z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...

III SA/Gl 1755/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala...
skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100