Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1468/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-31

[...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2006 r...
. nr [...] Urząd Patentowy RP, rozpoznający sprawę ponownie w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] lutego 1998 r. o udzieleniu prawa wyłącznego...

III SA/Wa 3649/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-15

Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zawiadomień o zajęciu...
stwierdzenia nieważności zawiadomień o zajęciu wierzytelności: nr [...] z dnia [...] czerwca 2005 r., nr [...] z dnia [...] lipca 2005 r. i nr [...] z dnia [...] lipca 2005...

III SA/Wa 1186/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-27

. odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji., Z akt sprawy wynika, że skarżąca spółka pismem z dnia 21 maja 2004 r. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego...
kwietnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. wpłynął wniosek skarżącej spółki o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia [...] czerwca 2004 r...

III SA/Łd 31/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-27

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia...
. i U. S., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ł., a dokonanego pod numerem...

VI SA/Wa 1193/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-28

[...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
2005 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwości do Ministra Sprawiedliwości E. M. domagała się stwierdzenia nieważności dwóch decyzji wydanych przez ten organ: decyzji...

II OSK 636/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej obywatelstwa polskiego 1. uchyla zaskarżony wyrok...
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. oraz z dnia [...] stycznia 2005 r., którą organ nadzoru odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...

I SA/Wr 810/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia...
Odwoławczego w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia wysokości łącznego...

I SA/Gl 1508/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-31

w mocy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. znak [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej w K...
Apelacyjnego w K. z dnia [...] r. sygn. akt [...]., Decyzją z dnia [...] r. znak [...] Dyrektor Izby Skarbowej odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SA/Wr 859/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-19

[...] Nr [...] o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wskazał, że B. S. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie...
swoich żądań. W odpowiedzi strona wniosła o stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu z dnia [...] oraz z dnia [...]., Wobec tego, że obie decyzje...

VI SA/Wa 1517/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Maria...
w W. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100