Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 96/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-29

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2020 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi Zaskarżoną decyzją z dnia...
( dalej: '[...]WINB', 'organ I instancji') z dnia [...] września 2020 r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję...

I SA/Po 662/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-17

w [...] z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej postanowieniem...
z dnia [...] czerwca 2020 r. odmówił A. R. (dalej: strona, skarżąca) stwierdzenia nieważności postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...].01.2020 r...

I SA/Op 251/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-26

czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za marzec...
. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej stronie zobowiązanie w podatku od towarów i usług za marzec 2013 r., Zaskarżona decyzja zapadła...

I OW 217/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 216/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 218/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 215/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

VII SA/Wa 1149/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

z dnia [...] kwietnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] Główny Inspektor Nadzoru...
r. Wojewoda Z. odmówił stwierdzenia, na wniosek B.S. i T.S., nieważności decyzji Prezydenta Miasta S. decyzją z [...] sierpnia 2010 r. Decyzją z [...] kwietnia 2018 r...

VII SA/Wa 1175/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-29

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2021 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Przedmiotem...
umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., Decyzją z dnia [...] października 2014 r...

VII SAB/Wa 117/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

nieważności decyzji I. stwierdza bezczynność Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...
w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody [...] (dalej: 'Wojewoda') w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem skarżącego z [...] stycznia 2020 r. o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100