Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VII SA/Wa 695/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-14

z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...
z dnia [...] znak : [...] o odmowie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B. zwanego dalej ZUS w B. :, 1) z dnia...

VII SA/Wa 2018/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...], na podstawie art. 83 a ust. 2 i art...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej J. Z. , ul. [...] , [...]., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił...

VII SA/Wa 1993/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-15

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej M. C. , ul. [...] , [...] P.., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił, że na podstawie zebranego...
o stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a., Prezes powołał przepis art. 123 u.s.u.s....

VII SA/Wa 2011/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-15

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej B. J., ul. [...] , [...] C., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił, że na podstawie...
wniosek o stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a., Prezes powołał przepis art. 123 u.s.u.s....

VII SA/Wa 2048/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-15

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej G. B. , ul. [...] , [...]., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił, że na podstawie zebranego...
o stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a., Prezes powołał przepis art. 123 u.s.u.s....

VII SA/Wa 2034/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010r. nr [...] na podstawie art. 83a ust. 2 i art...
, w związku z art. 123 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu...

II GSK 1020/15 - Wyrok NSA z 2016-11-24

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 9 października 2014 r., sygn. akt VI SA...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, na podstawie art. 145 § 1 lit. c i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia...

VI SA/Wa 945/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej obowiązek...
Prezesa NFZ nr [...] z [...] listopada 2018 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej...

II GSK 314/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie oraz przekazać sprawę do ponownego rozpoznania...
skargę E. W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] sierpnia 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia podlegania...

VII SA/Wa 2041/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-15

z dnia [...] lipca 2010r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział...
o systemie ubezpieczeń społecznych, który ustala reguły postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ZUS, decyzje ostateczne Zakładu, od których nie zostało...
1   Następne >   +2   +5   +10   82