Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

VI SA/Wa 1740/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-11

Generalnego z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. U. z 2020 r., poz. 256) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ('Prokurator...

II SA/Wa 1924/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prokuratora Krajowego z dnia...
w mocy decyzję Prokuratora Krajowego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prokuratora Okręgowego w [...] z dnia [...] stycznia 2017...

II SA/Wa 1925/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prokuratora Krajowego z dnia...
Krajowego z dnia [...] lipca 2017 r., odmawiającą S. S. stwierdzenia nieważności decyzji Prokuratora Okręgowego w P. z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w sprawie...

VI SAB/Wa 67/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-16

Prokuratora Generalnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. zobowiązuje Prokuratora Generalnego do rozpatrzenia wniosku z 27 kwietnia 2017 r. o stwierdzenie...
w rozpoznaniu wniosku skarżącego z 27 kwietnia 2017 r. o stwierdzenie, w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., nieważności decyzji Prokuratora Generalnego z 1982 r...

II SA/Wa 1948/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-26

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Prokurator...
z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prokuratora Okręgowego w [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w sprawie przyznania...

II SA/Wa 304/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Prokurator Generalny decyzją z dnia [...] lutego 2008 r...
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) odmawiającej P. G. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prokuratora Okręgowego...

II SA/Wa 1945/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2. zasądza od Prokuratora Generalnego na rzecz...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymał w mocy decyzję Prokuratora Krajowego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 1944/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2. zasądza od Prokuratora Generalnego na rzecz...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymał w mocy decyzję Prokuratora Krajowego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 1943/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2. zasądza od Prokuratora Generalnego na rzecz...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymał w mocy decyzję Prokuratora Krajowego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności...

III OSK 310/21 - Wyrok NSA z 2021-04-19

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prokuratora Krajowego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...]., Wyrok...
1   Następne >   +2   +5   +10   29