Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

IV SA/Wr 25/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...
[...] września 2011 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej - orzeczenia Głównej Komisji Weryfikacyjnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z dnia...

IV SA/Po 984/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-21

Represjonowanych w Warszawie z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich...
postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej i stwierdzenia nieważności. W związku z powyższym wezwano wnioskodawczynię do określenia, w jakim trybie żąda...

II SA/Kr 431/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-11-19

1. Przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji /art. 157 par. 1 Kpa/ może być wyłącznie to, czy w danej sprawie wystąpiła któraś z przesłanek nieważności...
decyzji wymienionych w art. 156 par. 1 Kpa. Rozstrzygnięcie decyzji kończącej takie postępowanie może polegać na stwierdzeniu nieważności decyzji, odmowie stwierdzenia...

II SA/Rz 835/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-18

. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- Decyzją z dnia [...] czerwca...
stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] kwietnia 2009 r., Nr [...] o pozbawieniu A. H. uprawnień...

IV SA/Gl 140/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-15

czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej w skrócie K.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), odmówił stwierdzenia nieważności decyzji...
stała się decyzją ostateczną., Stowarzyszenie [...], działając w imieniu D. K.- K., złożyło wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji ostatecznej, powołując...

V SA/Wa 1454/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

- [...] w W. z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie odmowy potwierdzenia represji. 1. oddala...
w mocy swoją decyzję nr [...] z [...] czerwca 2009 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej nr [...] wydanej w dniu [...] października 2004 r...

II SA/Bd 1015/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-02-22

. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Zaskarżone postanowienie zapadło w następujących...
powoływana jako K.p.a.), wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] grudnia 2013 r...

II SA/Lu 434/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-20

. W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji własnej...
rozpoznaniu sprawy na wniosek S. W. utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] r., Nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r...

II OSK 1375/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o pozbawieniu uprawnień kombatanckich oddala skargę kasacyjną. M...
. Nr [...] w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji własnej z dnia [...] września 2006r. Nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o pozbawieniu uprawnień...

II OSK 422/07 - Wyrok NSA z 2008-04-17

i Osób Represjonowanych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej oddala skargę...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej - skargę oddalił., Wyrok zapadł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100