Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OW 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] orzekającej o częściowej zmianie decyzji Kierownika...
jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] , 2. stwierdzić nieważność...

I OW 217/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 216/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 218/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 215/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

II OW 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

sprawy z wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu D...
do załatwienia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. nr [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu D., gmina B...

I SA/Rz 210/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-14

.) zwróciła się z żądaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium, która to decyzja jest przedmiotem skargi w niniejszej...
, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Jeśli więc wniesiono skargę do sądu administracyjnego...

I SA/Rz 366/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-18

Kolegium Odwoławczego stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium, która to decyzja jest przedmiotem skargi w niniejszej sprawie sądowej., W ocenie Wojewódzkiego Sądu...
administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Jeśli więc wniesiono skargę do sądu...

I SA/Rz 401/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-28

się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium, która to decyzja (z dnia (...) lutego 2012 r.) jest przedmiotem skargi w niniejszej...
sprawie sądowej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją z dnia (...) kwietnia 2012 r., nr (...), odmówiło stwierdzenia nieważności swojej decyzji z dnia (...) lutego...

I OW 247/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku C.G. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia [...] października 1969 r. nr [...] o odmowie...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia [...] czerwca 1969 r., nr [...] w przedmiocie oddania w użytkowanie wieczyste...
1   Następne >   +2   +5   +10   100