Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 272/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

z siedzibą w G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r. nr SKO/CZ/400/4513/2021 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

II SA/Wa 1787/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia - oddala skargę - Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r...

II SA/Gd 757/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 8 września 2010 r. nr 2329/10 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej dnia 7...

I SA/Lu 28/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] odmawiającą J. H. (podatnik) wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

I OSK 449/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2007...
z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oraz orzekł...

III SA/Kr 216/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego oddala skargę Zaskarżoną przez J. M. (zwanego dalej...
Odwoławcze, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 18 września 2019 r nr [...], [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wydanej...

I SA/Wr 352/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
[...]. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] (nr ewid...

I SA/Wr 349/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia...

I SA/Wr 350/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] (nr ewid...

I SA/Wr 351/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] (nr ewid...
1   Następne >   +2   +5   +10   100