Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol

I OSK 787/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji oddala...
Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby...

II SA/Wa 1526/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Komendant Główny Policji postanowieniem...
rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia...

II SA/Wa 1129/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Wewnętrznych z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji...
Wewnętrznych o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2012 r. nr [...], zarzucając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem...

II SA/Wa 1328/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2015 r...
nr [...] z [...] maja 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z [...] lutego 2015 r., utrzymał w mocy zaskarżone...

II SA/Wa 407/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

[...] września 2014 r., w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Rejonowego Policji w [...] Nr [...] z dnia [...] kwietnia 1995 r. o przyznaniu K. M. pomocy...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ww. orzeczenia KRP w [...], jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Komendant Wojewódzki Policji w [...] rozstrzygnięciem...

II SA/Wa 1339/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. oddala skargę. Komendant Główny Policji...
Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia [...] maja 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia...

II SA/Wa 1681/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-06

[...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego dotyczącego zwolnienia ze służby...
w Policji jest zgodna z prawem., Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012 r. S. D. wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] o stwierdzenie nieważności rozkazu...

II SA/Wa 1387/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. - oddala skargę - Komendant Główny...
. stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji Nr [...] z dnia [...] marca 2015 r., W uzasadnieniu podał, że Komendant Wojewódzki Policji...

I OSK 346/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Wewnętrznych z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby uchyla zaskarżony...
., nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i rozkazu personalnego., Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy:, Minister...

II SA/Wa 1207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

Policji z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - Komendant Główny Policji postanowieniem...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy swoje wcześniejsze postanowienie nr [...] z dnia [...] maja 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100