Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA/Wa 2280/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-15

Narodowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę. W wyniku rozpatrzeniu wniosku B...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] listopada 2005 r., utrzymującej w mocy decyzję...

VII SA/Wa 2987/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] lutego 2008 r., znak: [...], wpisującej do rejestru zabytków pod numerem [...], budynek...

II OSK 20/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 23 września 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2987/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. G...
stwierdzenia nieważności decyzji., Postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po rozpatrzeniu wniosku M. G. i M. G...

VII SA/Wa 788/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

[...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2019 r...
. - dalej jako k.p.a.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił wszczęcia postępowania zainicjowanego wnioskiem A. B. (dalej jako Skarżący) o stwierdzenie nieważności...

VII SA/Wa 1979/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] października 2008 r., Nr [...], udzielającej pozwolenia [...] Sp...
. Pismem z dnia [...] marca 2011 r., [...] zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej decyzji, zarzucając rażące...

II OSK 2752/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2012 r. o sygn. akt I SA/Wa 488/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...
[...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

VII SA/Wa 1626/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] czerwca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej...
: 'Minister', 'organ', 'MKiDN') decyzją z [...] kwietnia 2019 r. (znak: [...]) po rozpatrzeniu wniosku J. N. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra z [...] marca 2017...

I SA/Wa 605/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
[...] marca 2007 r. nr [...] dotyczącą odmowy stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...], w części odnoszącej...

I SA/Wa 640/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-09

[...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w L. z dnia [...] października 1985 r. nr [...] wpisującej do rejestru zabytków dom...

VII SA/Wa 1622/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-01

z dnia [...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
. C. i R. M. C., sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków [...] z dnia [...] września 1979 r., l.dz. [...], wpisującej do rejestru zabytków...
1   Następne >   +2   +5   +10   60