Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 220/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-27

. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę [...] Wojewódzki...
. Stwierdzenie nieważności decyzji znosi bowiem jej skutki prawne od dnia wydania (ex tunc), jakby decyzji nigdy nie było w obrocie prawnym, a więc nie było podstawy...

VII SA/Wa 915/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

z dnia [...]marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] marca...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Postanowienie to zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy...

II OSK 1442/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] grudnia 2010r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie warunków...

II OSK 3122/18 - Wyrok NSA z 2021-09-07

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2017 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2017 r., znak: [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji: uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego...

II SA/Ke 107/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-23

Odwoławczego w Kielcach z dnia 8 listopada 2019 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi. Decyzją...
prowadzone z udziałem Stowarzyszenia [...] w Jędrzejowie (zwanego też dalej jako 'Stowarzyszenie') w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta...

III SA 1152/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-29

r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia 2003 r. Nr [...] wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1...
. Nr [...] odmawiająca na wniosek R. C. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] sierpnia 1997 r...

II SA/Ke 284/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-27

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
, wszczęte z urzędu, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 5 września 2014 r. znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn...

II OSK 2314/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

W.M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten został wydany...
. [...] i [...], a w pozostałym zakresie odmawiającą stwierdzenia nieważności ww. decyzji., Powołując się na przepisy art. 35 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...

II OSK 917/15 - Wyrok NSA z 2016-09-08

. W. i Waldemara W. na decyzję Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
. W. i W. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2014 r. (znak: [...]) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten zapadł...

I SA/Lu 698/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku...
pełnomocnika B. K. od decyzji z dnia [...] lipca 2006r., Nr [...], wydanej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100