Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Geodeta X

I OSK 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

przewidziane przez przepis art. 61 § 4 K.p.a. ma formę pisemną, nie jest jednak postanowieniem czy decyzją, o których mowa w K.p.a., Sąd stwierdził, że w podstawie prawnej...
jako 'P.p.s.a.', Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej z urzędu biorąc pod uwagę jedynie nieważność postępowania. W niniejszej sprawie żadna...