Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 134/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania 1. uchyla zaskarżone...
., [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., W uzasadnieniu organ wskazał, że zaskarżonym postanowieniem Starosta G., działając na wniosek W. S., odmówił przywrócenia terminu...

I GZ 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-04

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. w Rydze...
) odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie...

II SA/Lu 609/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-20

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n...
a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 23 listopada 2010 r. M. S. wniósł o przywrócenie terminu...

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosku o przywrócenie...
[...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej postanawia: 1) przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

III SA/Kr 1152/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

niejawnym wniosku W. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. B...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismem z 4 lipca 2010r. W. B. złożył wniosek o zwolnienie...

III SA/Kr 1153/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

niejawnym wniosku W. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. B...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismem z 4 lipca 2010r. W. B. złożył wniosek o zwolnienie...

III SA/Kr 1154/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

niejawnym wniosku W. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. B...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismem z 4 lipca 2010r. W. B. złożył wniosek o zwolnienie...

III SA/Kr 1160/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

niejawnym wniosku W. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. B...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismem z 4 lipca 2010r. W. B. złożył wniosek o zwolnienie...

III SA/Kr 1161/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

niejawnym wniosku W. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. B...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismem z 4 lipca 2010r. W. B. złożył wniosek o zwolnienie...

III SA/Kr 1164/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

niejawnym wniosku W. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. B...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismem z 4 lipca 2010r. W. B. złożył wniosek o zwolnienie...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100