Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OKW 40/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-19

Ogólnoadministracyjnej zażalenia Grupy Wyborców Gminy Baranowo na postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 8 stycznia 2024 r. o odmowie przywrócenia terminu...
grudnia 2023 r. w sprawie przywrócenia terminu na wniesienie skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 22 grudnia 2023 r. nr 163/2023 - odmówił przywrócenia...

II OKW 40/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-19

Ogólnoadministracyjnej zażalenia Grupy Wyborców Gminy Baranowo na postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 8 stycznia 2024 r. o odmowie przywrócenia terminu...
na postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 8 stycznia 2024 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II OKW 40/24...

II OKW 26/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-15

w każdym okręgu postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, 2. odrzucić skargę. Komisarz Wyborczy w Koszalinie III (Komisarz...
)., W dniu 9 stycznia 2024 r. (godz. 15:47) do Komisarza wpłynął wniosek J. G. i innych (grupy wyborców Gminy Krzęcin) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww...

II OKW 1/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-19

Termin na wniesienie skargi przewidziany w art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408). nie podlega przywróceniu...
w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; 2. odrzucić skargę. Zaskarżonym...

II OKW 63/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-01

terminu na wniesienie skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 22 grudnia 2023 r. nr 163/2023 - odmówił przywrócenia terminu na wniesienie skargi., Grupa...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi., W odpowiedzi na powyższe Komisarz Wyborczy wniósł o oddalenie zażalenia i utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia...

II OKW 5/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-08

r., II OKW 1/23., Odrębne zatem procedowanie w sprawie wniosku o przywrócenie terminu (analogicznie do wezwania o uzupełnienie braków formalnych skargi) byłoby...
pouczenie, zgodnie z którym na postanowienie służy m.in. wyborcom w liczbie co najmniej 15 prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni...

II OKW 54/24 - Wyrok NSA z 2024-01-29

do jej wniesienia, co tym samym uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie skargi. Dodać trzeba, że termin ten nie podlega przywróceniu na podstawie art. 86 i 87 ustawy z dnia 30...
mandatów., W odpowiedzi na tę skargę Komisarz Wyborczy wskazał, że została wniesiona z uchybieniem terminu. Odnosząc się zaś do podniesionych zarzutów wyjaśnił, że Komisarz...

II OKW 88/24 - Wyrok NSA z 2024-02-19

uwzględniając słownik rejestru TERYT., W szczególności do okręgu wyborczego nr 1 przywrócono ulice: Furmańska, Ogrodowa i Wolności. Do okręgu wyborczego nr 2 przywrócono...
ulice: Leśna i Ptasznik. Z okręgu nr 1 usunięto ulicę Na Skarpie i przywrócono do okręgu wyborczego nr 4., W ocenie Komisarza Wyborczego skargi powinny podlegać oddaleniu...

II OKW 29/24 - Wyrok NSA z 2024-01-16

sprawy i przywrócenie okręgu wyborczego., W odpowiedzi na skargę Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I wniósł o jej oddalenie w całości., Organ wyborczy wskazał, że Gmina Łyse...
w Ostrołęce I wniósł o jej odrzucenie jako wniesionej po terminie, o jakim mowa w art. 420 § 1 K.w., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Skarga podlega oddaleniu...

II OKW 80/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-06

Sołectwa Borki-Sołdy wniosła skargę na powyższe postanowienie wnosząc o dokonanie zmian w okręgu wyborczym nr 3 i 5 m. in. poprzez przywrócenie okręgu wyborczego nr 5...
wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia, o którym mowa w art. 419 § 4. Skargę wnosi...
1   Następne >   2