Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SAB/Bd 45/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-06

września 2010 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie przekazania podania...
. pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jednocześnie wniosła ona skargę kasacyjną od wyżej wymienionego...

I GZ 392/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-09

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. S. na informację Starosty Nyskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wypłaty dotacji oświatowej...
) odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi M. S. (dalej: skarżąca) na informację Starosty Nyskiego (dalej: Starosta lub organ) z 17 czerwca 2021 r...

II SA/Gl 749/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

niejawnym sprawy ze skargi I. Z. na postanowienie Starosty Powiatu [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia...
naruszenia prawa w sprawie zwrotu opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n...

II SA/Op 256/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-10

skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: oddalić wniosek. Działający w imieniu T. D. - adwokat J. K., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
budynku magazynowego w miejscowości [...], ul. [...], działka nr a z k.m. [...]. Wraz ze skargą złożył także wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi z uwagi...

II SAB/Bd 54/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-30

niejawnym wniosku M. R. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. R. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wznowienia...
postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę z nadbudową budynku postanawia przywrócić termin. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem...

I SA/Lu 992/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-15

- w zakresie wniosku A. B. o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych...
I SA/Lu 992/16., W dniu 14 grudnia 2017 r. pełnomocnik złożył skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności (koperta k. 159 akt...

II SA/Łd 653/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-28

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Gminnej Spółki A w S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia...
uchwał nr 1 - 4 Zarządu Gminnej Spółki A w S. postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 21 czerwca 2010r. Gminna Spółka A w S. wniosła...

II SAB/Go 55/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi W.W. na bezczynność Starosty w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi W dniu 21 lipca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...

II SAB/Go 56/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi W.W. na bezczynność Starosty w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi W dniu 24 lipca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...

III SA/Łd 240/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-20

w dniu 20 lutego 2009 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku M. N. przywrócenie terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem...
. w przedmiocie wydania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów p o s t a n a w i a : 1. odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania dla podstawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   75