Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 138/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Głównego...
Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

III SA/Wr 673/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-07

we W. z dnia 11 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej uchyla zaskarżone...
tego pisma, skarżący złożył w dniu 28 września 2006 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji., Postanowieniem z dnia 3 października 2006...

I SA/Lu 564/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-25

z o.o. w R. F. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów...
na prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów na prowadzenie egzekucji administracyjnej. - oddala skargę. Dyrektor...

I OZ 716/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w pkt 2 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
. adwokat z urzędu nadał w polskiej placówce pocztowej wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku...

I SA/Po 1453/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-20

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego oddala skargę /-/ R.Wiatrowski /-/ W.Zygmont...
/-/ K.Pawlicki Wnioskiem z dnia [...] 2003r. W. B. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta...

II SA/Go 171/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-04

[...] na Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania Uchylono zaskarżone postanowienie Decyzją...
[...] roku ( data wpływu do SKO - [...] roku ) Rada Koordynacyjna [...] wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia [...] roku. W uzasadnieniu wniosku Rada...

II OZ 972/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia...
lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek F. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

IV SA/Wr 107/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-14

A. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Decyzją z dnia...
, dla których strona w odwołaniu od decyzji złożyła wyjaśnienia dotyczące niemożności odebrania przesyłki w urzędzie pocztowym, a przyjęło, że nie wniosła prośby o przywrócenie terminu...

VII SA/Wa 2370/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-08

Budowlanego z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. I. skargę oddala, II. przyznaje ze środków...
. przy ul. [...]., W dniu 24 marca 2006 r. (data prezentaty organu) B. i A. S. złożyli wniosek o przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego (datowany na dzień 23...

IV SA/Po 474/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego uchyla zaskarżone postanowienie /-/E...
o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] odmówiło skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100