Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 2091/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
i sposób diagnozowania obecności albo aktywności Corynebacterium diphteriae'., W dniu [...] sierpnia 2007 r. pełnomocnik zgłaszającego złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia...

II GZ 98/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

lipca 2007 r. pełnomocnik skarżącej spółki, działając w tym zakresie za pośrednictwem organu, zwrócił się do Sądu z wnioskiem o 'przywrócenie terminu wniesienia skargi E. N...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., odrzucił wymieniony wniosek o przywrócenie terminu...

VI SA/Wa 959/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-14

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
Zaskarżonym postanowieniem nr [...] z [...] marca 2018 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odmówił B. H. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

VI SA/Wa 603/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. z siedzibą w USA o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi E. z siedzibą w USA na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej...
. (z.p.o. k. 26 akt)., Wobec powyższego rozstrzygnięcia pełnomocnik skarżącej spółki dnia 12 kwietnia 2011 r. złożył - za pośrednictwem organu, wniosek o przywrócenie terminu...

II GZ 345/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-28

w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. G. S.p.A. z siedzibą w R., W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej...
. S.p.A. z siedzibą w R., W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. NSA/post.1 - postanowienie 'ogólne' Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II GZ 239/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2012 r...
, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek K. R. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej...

VI SA/Wa 170/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-04

niejawnym wniosku R. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. D. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...
[...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Pismem złożonym dnia [...] stycznia...

VI SA/Wa 1579/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. Sp. z o.o. z siedzibą G. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą G. na decyzję Urzędu Patentowego...
Rzeczypospolitej Polskiej z [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia patentu postanawia: odmówić przywrócenia terminu Skarżąca spółka - T. Sp. z o.o....

VI SA/Wa 1741/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2018 r. nr Sp. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Zaskarżonym...
') o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z postanowieniem z dnia [...] września 2017 r. o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia...

GZ 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-31

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), odmówił R. L. - Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu '[...]' przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
od powyższego wyroku, nadana w urzędzie pocztowym w dniu 13 maja 2004 r., wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia wpłynęła w dniu 17 maja 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   45