Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 430/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

postanowienie. Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3737/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił K. B. przywrócenia terminu do złożenia...
wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazania...

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II OZ 965/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

776/16 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] czerwca...
776/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek...

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-31

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję z dnia [...] lipca 2014 r., dołączając do wniosku skargę. Jak stwierdziła skarżąca, postanowienie z dnia 13...

II OZ 1260/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia...
SA/Wa 3737/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił K. B. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję...

II OZ 106/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-01

odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie...
do jej wniesienia., Stowarzyszenie wnioskiem z dnia 2 listopada 2012 r. wystąpiło o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

IV SA/Wa 530/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Główny Inspektor Sanitarny postanowieniem...
z dnia [...] lutego 2010 r., po rozpatrzeniu wniosku P. P. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...

II SA/Kr 1116/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-06

[...] czerwca 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesieni zażalenia I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. ., Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r., znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze - po rozpatrzeniu wniosku H. B. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na opisane wyżej...

II SA/Op 1/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-18

2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia oddala skargę...
. Przedmiotem skargi, wniesionej przez S. K., jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 sierpnia 2015 r., nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

IV SA/Wa 398/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-07

[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Główny Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem...
z dnia [...] listopada 2017 r. wydanym na podstawie art. 59 § 1 i 2 k.p.a. i art. 16 k.p.a., odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji L. [...] Inspektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   100