Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 609/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-20

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n...
a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 23 listopada 2010 r. M. S. wniósł o przywrócenie terminu...

III SA/Kr 1549/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

2012 r. wniosku T. F. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20...
października 2011 r. [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi . Wojewódzki Sąd...

II SA/Lu 432/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...]r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 431/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 430/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

niejawnym wniosku Z. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

I SA/Wa 1522/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2016r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu postanowienia...

II SA/Op 13/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-15

[...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
Burmistrza N. z dnia [...], nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko M. S. za okres od dnia...

II SA/Bk 577/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone...
kosztów pogrzebu, odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:, Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2020 r...

I SA/Wa 812/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia...
2017 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] po rozpoznaniu wniosku I. O. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100